Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00453
19-08-1952
Samenvatting
Coördinatie van het nationale regeringsbeleid m.b.t. de EGKS.
Van den Brink wijst op de noodzaak een beslissing te nemen voor een doelmatige regeling van de contacten tussen de Hoge Autoriteit en de nationale beleidsinstanties. Hij meent dat het wenselijk is dat de HA zich in het begin inzake alle onderwerpen kan wenden tot één instantie in Nederland, die als Nederlands coördinatiepunt tegenover de H.A. zal optreden. De BEB kan dit aanspreekpunt zijn.
Voor de bepaling van het Nederlandse standpunt zal daarnaast interdepartementaal overleg nodig zijn.