Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00455
07-10-1952
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Brief en verslag van de bespreking van experts der zes KSG-landen te Bonn op 4 oktober 1952.
Op 10 september werd te Luxemburg door de zes ministers van Buitenlandse Zaken een resolutie aangenomen, waarbij werd besloten een ad hoc te formeren assemblée uit te nodigen een verdrag tot instelling van een Europese Politieke Gemeenschap te ontwerpen. Daarvoor zou eerst door experts een vragenlijst worden opgesteld.
Bijgevoegd officiële notulen van de bijeenkomst.