Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00456
09-10-1952
Samenvatting
Nota van de Adviescommissie inzake de instelling van de Europese Politieke Gemeenschap.
Volgens de Adviescommissie ligt de zaak voor de kleinere landen anders dan de grotere. Voor de grotere zijn ze vnl. van binnenlands-politieke en niet steeds van zuivere aard. Niet de erkenning van de noodzaak West-Europa op hechtere basis te reorganiseren drijft hen, maar de wens om hun politieke positie te versterken. Voor Nederland gelden deze motieven niet. De Adviescommissie meent dat de invloed van kleinere landen in een kleinere gemeenschap veel geringer zal blijken te zijn dan in een groter verband waar unanimiteit is vereist.
Een EPG-verdrag zal waarschijnlijk vooral een schema op het gebied van defensie en buitenlands beleid bevatten en wat economische integratie betreft de zaken overlaten aan een studiecommissie.
In de nota worden enkele nadelen van Nederlandse deelname aan een politieke gemeenschap op een rij gezet.
BIJGEVOEGD: Nederlands ontwerp-questionaire.