Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00459
31-10-1952
Actoren
Aantekening
Samenvatting
Aantekening over het zgn. Voorstel-Eden.
In december 1951 aanvaardde de Assemblee van de Raad van Europa een nieuw statuut, dat mogelijkheden moest scheppen voor uitvoerende organen en de lidstaten wilde verplichten de Raadgevende Vergadering over bepaalde aangelegenheden te consulteren. Voor de Britse regering was dit onaanvaardbaar, maar Britse minister Eden was wel voorstander van enig organisatorisch verband.
De Nederlandse regering reageerde aarzelend. Voor de zes was toekenning van een adviserende stem aan de negen niet-leden van supranationale organisaties controversieel, temeer daar duidelijk was dat de Britten niet zouden participeren in supranationale organen. Op 10 september werd in Luxemburg echter besloten dat de EPG wel enige relatie zal onderhouden met de Raad van Europa.
In het stuk worden vier opties besproken, waarbij optie C voor Nederland niet aanvaardbaar is.