Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00460
25-11-1952
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Grondslagen voor het Nederlandse standpunt met betrekking tot het vraagstuk der Europese integratie.
Op 24 november werd de nota van 14 november besproken. Het stuk bevat handgeschreven aanpassingen van het oorspronkelijke stuk.
Uit het stuk: "Als mede-architect en als bewoner van het huis der West-Europese beschaving heeft Nederland een levensbelang bij de bescherming en verdere uitbouw daarvan. Noch het een noch het ander is mogelijk tenzij de West-Europese landen zich verenigen. Aan het tot stand brengen dier vereniging moet Nederland dus met zijn volle vermogen medewerken."
Wat betreft politieke integratie is Nederland tegen directe verkiezingen, voorstander van uitbreiding van bevoegdheden van de Assemblee. W.b. de EDG is Nederland tegen het opgeven van de unanimiteit.
Politieke integratie is alleen aanvaardbaar als deze gepaard gaat met het bevorderen van economische integratie.
Beyen doet het voorstel voor een kleine interdepartementale commissie.
Eerdere versies: S00587