Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00461
15-11-1952
Samenvatting
Fock maakt twee opmerkingen n.a.v. de nota van Beyen inzake het vraagstuk der Europese integratie.
1. Op p. 8 wordt gesproken over verdere uitbreiding van de bevoegdheden van de KSG (en EDG) Assemblee. Er wordt gesteld dat er geen bezwaren zijn om de wenselijkheid hiervan te erkennen met name op het gebied van economische en sociale integratie. De bedoeling hiervan is Fock niet duidelijk. Hij zou dit nog buiten de studie willen houden.
2. Het aanroeren van de kwestie rond de unanimiteit is prematuur. Zolang er geen werkelijk federatieve Europese Gemeenschap tot stand is gekomen, kan er van een Senaat, die de plaats zou kunnen innemen van de Raad van Ministers geen sprake zijn.
Zie ook