Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00462
20-11-1952
Actoren
Brief
Samenvatting
Oprichting van een Europese Gemeenschap op het gebied van de Volksgezondheid.
Op 29 september heeft de Franse regering het voorstel gedaan van haar voornemen om te komen tot de oprichting van deze Gemeenschap. Op 6 november is een uitnodiging verstuurd aan alle OEES-lidstaten voor een ministersconferentie op 12 of 13 december te Parijs.
Uit inlichtingen blijkt dat het plan enigszins overhaast is gelanceerd en dat het onder invloed van kritiek inmiddels ingrijpend is gewijzigd. Voortvloeiend uit de voortschrijdende economische samenwerking wil Frankrijk ook komen tot eenheid in het gezondheidsbeleid. Vergaande samenwerking is mogelijk en wenselijk, maar het is moeilijk deze te realiseren langs de weg van wijziging van nationale wetgevingen. Op dit terrein ziet men ook mogelijkheden voor samenwerking buiten de zes.
Voor de opbouw van de Gemeenschap heeft de Franse regering het EGKS-model voor ogen.
Suurhoff meent dat Nederland deel moet nemen aan de bijeenkomst en zich in beginsel moet uitspreken voor oprichting van een supranationaal orgaan op het gebied van de Volksgezondheid. Voor het plan is overleg wenselijk met Belgiƫ en Luxemburg, landen waarmee Nederland op gezondheidsgebied nauw samenwerkt.
Zie ook