Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00463
23-01-1953
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Nota inzake de EDG.
Nu de Franse minister-president Mayer heeft laten weten dat het EDG-verdrag zoals dat in mei 1952 is getekend niet zonder aanvullende protocollen kan worden geratificeerd, doet zich de vraag voor of Nederland de goedkeuring door het parlement moet voortzetten, danwel dat moet worden gewacht tot bekend is wat de nieuwe protocollen inhouden. Beyen pleit voor onverwijlde indiening bij de Tweede Kamer.
1) Ook andere regeringen hebben dit gedaan, zonder op initiatieven van de Fransen te wachten. Ook de Fransen zullen het verdrag z.s.m. aan het parlement voorleggen. 2) Ophouden van de ratificatie zou de positie van Nederland verzwakken. 3) Te verwachten druk van de nieuwe Amerikaanse regering, om het verdrag z.s.m. in werking te laten treden.
Vertraging van indiening heeft volgens Beyen geen enkel voordeel dat tegen de nadelen kan opwegen.
Zie ook