Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag bespreking op ministerie van Buitenlandse Zaken tussen minister Dulles (VS), Harold Stassen en de ministers Beyen en Luns.
EDG/NAVO. De Nederlandse regering acht eenwording van Europa noodzakelijk, zowel in het belang van de defensie van W-Europa als om politieke, economische en culturele redenen. T.a.v. de EDG had Nederland aanvankelijk aarzelingen; niettemin meent het dat Duitsland moet worden ingeschakeld in de defensie van W-Europa. De VS steunt de EDG.
Europese integratie. Nederland wenst een Europese eenheid, maar stelt dat integratie geen doel op zichzelf is. Economische integratie is een voorwaarde voor politieke integratie. Een supranationaal orgaan moet als eerste taak hebben het onderzoeken van de mogelijkheden te komen tot één gemeenschappelijke markt. Het Nederlandse memorandum wordt in enkele deelnemende landen gunstig ontvangen.
Voorts komen algemene politieke zaken (w.o. Korea en Nieuw-Guinea) aan de orde.
Zie ook