Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00465
11-12-1952
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Memorandum (1e versie) van de Nederlandse regering aan de regeringen van België, Luxemburg, Frankrijk, Italië en West-Duitsland inzake Europese integratie.
In dit stuk geeft de Nederlandse regering te kennen dat de vestiging van een politieke gemeenschap gepaard dient te gaan met een samengaan van essentiële belangen van de lidstaten. Daarbij wordt met name gedoeld op de realisering van een economische integratie, gepaard gaande met een douane-unie.
Meegekopieerd zijn de begeleidende brieven aan de regeringen van de vijf landen.