Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00466
28-01-1953
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Ontwerp van een memorandum bestemd voor de regeringen.
Op 11 december heeft de Nederlandse regering een memorandum (zie S00465) verstuurd inzake Europese integratie. In dit nieuwe stuk wordt het standpunt, dat politieke integratie niet los is te zien van economische samenwerking verder uitgewerkt.
Hierover vermeldt het stuk op p. 4;
1. in de doelstelling der politieke gemeenschap worde de verwezenlijking van een gemeenschappelijke markt uitdrukkelijk vermeld.
2. Als concrete bijdrage tot de verwezenlijking van het gestelde doel worde besloten tot de vorming van een tariefgemeenschap.
3. De uitwerking van de tariefgemeenschap in een verdrag bevat de periode waarin deze moet zijn bereikt.
Voorts wordt uitvoerig ingegaan op de vormgeving van de EPG, inclusief de vorming van een Europees parlement.