Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00467
05-02-1953
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Europese Politieke Gemeenschap.
De nota (nr. 15017-918 GS) van Luns en Beyen bespreekt allereerst de werkzaamheden van de in september 1952 ingestelde Assemblee Ad hoc voor het ontwerpen van een EPG-verdrag. De constitutionele commissie uit de Assemblee heeft zich vnl gebogen over institutionele vraagstuk, terwijl aan het vraagstuk van de competenties en bevoegdheden slechts in beperkte mate aandacht is geschonken. De Nederlandse afgevaardigden betoogden dat er ook een reële taak op het gebied van economische integratie moet komen. De Nederlandse bezwaren vormden de aanleiding voor het opstellen van het memorandum van 11 dec. Dit stuk heeft een gunstig effect gehad. Italië, België en W-Duitsland gaven blijk van grote belangstelling. In het memorandum van 31 januari (S00466) wordt de economische integratie verder uitgewerkt.