Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00472
24-04-1953
Samenvatting
F650. Fock bespreekt het ontwerp-verdrag met het statuut voor een Europese Gemeenschap. Hij maakt bezwaar tegen de wijze waarop Buitenlandse Zaken ze bij de ministerraad heeft ingediend. De tijd was tekort voor uitvoerige behandeling in de Commissie-Beyen en subcommissies. De vraag is zelfs of de Raad de zaak niet naar de commissie moet terugverwijzen.
Vervolgens gaat Fock over tot de behandeling van institutionele zaken. Hij heeft o.a. problemen met de voorgestelde incorporatie van KSG en EDG en stelt dat deze per statuut moet worden geregeld en zorgvuldig moet worden voorbereid.
Nederland doet er goed aan bij de komende onderhandelingen de kat uit de boom te kijken en slechts dan een mening uit te spreken indien dit onvermijdelijk is.
In memorandum F651 (bijgevoegd) brengt Fock nog een procedurele kwestie naar voren.
Zie ook