Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00475
17-04-1953
Actoren
Notitie
Samenvatting
Opmerkingen inzake de incorporatie der KSG en EDG in een Europese Gemeenschap.
Deze notitie bestrijdt de conclusie van de nota van 7-4 (S00474) dat de fusie van de doelgemeenschappen eerder een hinderpaal voor de totstankoming van de EG is dan een noodzakelijke voorwaarde.
Deze notitie ziet de zaken wat positiever in; de signaleerde bezwaren kunnen worden ondervangen. Incorporatie zou een sterke impuls kunnen zijn voor verdere economische integratie.
Uit aantekening op exemplaar in AZ-archief blijkt dat het stuk is geschreven door Samkalden (LVV)