Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00476
07-05-1953
Actoren
brief en memorandum
Samenvatting
Nederlandse voorstellen betreffende de economische bevoegdheden van een Europese Gemeenschap.
Conform de besprekingen in de ministerraad van 29 april is op 5 mei een brief gezonden aan de ministers van Buitenlandse Zaken van de overige 5 landen met een memorandum met een nadere uiteenzetting van de Nederlandse voorstellen op economisch gebied. (bijgevoegd).
Het memorandum (plan-Beyen) schetst globaal het voorstel tot instelling van een Tariefgemeenschap alsmede de methode om deze tot stand te brengen. Tevens is een voorlopige schets van de economische verdragsartikelen gemaakt.