Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00478
18-05-1953
Samenvatting
F665. Vanmiddag heeft een vergadering plaatsgehad van de commissie-Beyen waarin Beyen een korte uiteenzetting gaf van het verloop van de besprekingen inzake Europese integratie in Parijs.
Besloten is dat 1) Van der Beugel en Linthorst Homan in Brussel, Parijs en Bonn op ambtelijk niveau de meningen gaan peilen over de Nederlandse voorstellen inzake economische integratie; 2) de ontworpen economische artikelen, die niet in Parijs zijn overhandigd, verder in de Commissie-Beyen zullen worden besproken; 3) dat BuZa een ontwerp-instructie zal maken voor de Nederlandse delegatie, die na de ministersbijeenkomst van 12 juni zal dooronderhandelen op ambtelijk niveau; 4) dat de economische subcommissie het denkwerk zal voortzetten.