Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00479
19-05-1953
Actoren
Verslag
Samenvatting
Verslag van de op 12 en 13 mei gehouden ministersconferentie betreffende de Europese Gemeenschap.
Beyen stelt vast dat tijdens de conferentie aan de economische integratie, en in het algemeen aan de noodzaak van een werkelijke belangengemeenschap te weinig aandadht is besteed,. Dat niettemin de institutionalistische opvattingen niet het pleit hebben gewonnen is op zichzelf als een verheugend en belangrijk resultaat te beschouwen. Dit is mede te danken aan een eenparig optreden van de Benelux-landen. Bij toekomstige besprekingen moet men er rekening mee houden dat opnieuw getracht zal worden de Nederlandse economische voorstellen terzijde te schuiven. Om dit te voorkomen moeten de reacties van de andere regeringen worden gepeild.
Bijgevoegd: slotcommuniqué.
Zie ook