Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00481
04-06-1953
Actoren
Brief en instructie
Samenvatting
Concept-instructie voor de Nederlandse delegatie die zal deelnemen aan de op 12 juni te Rome aanvangende intergouvernementele conferentie ter bespreking van de instelling van een Europese Gemeenschap.
Met de instelling van de EG staat de Nederlandse regering als algemeen doel voor ogen een organisatie te scheppen die de grondslag zal vormen voor de verdere ontwikkeling van de Europese integratie. De Nederlandse regering acht politieke integratie alleen aanvaardbaar indien deze gepaard gaat met het bevorderen van economische integratie. De EG zal bevoegdheden dienten te verkrijgen ter bevordering van de totstandkoming van een gemeenschappelijke markt.
In het stuk worden de werkterreinen van de Gemeenschap besproken, alsmede de organisatie.