Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00482
12-06-1953
Actoren
Brief en instructie
Samenvatting
Gewijzigde instructie voor de Nederlandse delegatie naar de intergouvernementele conferentie betreffende de instelling van een Europese Gemeenschap, zoals deze in de vergadering van 8 juni is gewijzigd.
Inzake de samenstelling van de Uitvoerende Raad wil Beyen ten opzichte van de eerder versie de collegialiteit sterkt tot uitdrukking brengen. Aan dit collegiale karaker moet bijzondere waarde worden gehecht, zodat terdege rekening zal worden gehouden met de belangen van de deelnemende staten. Dit kan door bij de benoeming van de leden een grotere rol toe te kennen aan de regeringen.