Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00486
12-08-1953
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Verslag van de vergadering van de zes ministers van de KSG-landen te Baden Baden op 7 en 8 augustus 1953.
Over de EG-problematiek vond geen echte discussie plaats. Wel werd nadrukkelijker de wil om de Europese Gemeenschap tot stand te brengen naar voren gebracht. Lag het voor de conferentie in de verwachting dat Adenauer de vergadering zou confronteren met nieuwe voorstellen, die bij de verkiezingen van pas zouden zomen, zoals een niet-aanvalspact tussen de EDG en Rusland. Dit is niet geschied.

Bijgevoegd: perscommuniqué.
Zie ook