Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00499
26-03-1953
Actoren
Brief
Samenvatting
Verslag van de bespreking tussen de ministers van Landbouw der KSG-landen te Parijs, 14 maart 1953.
Conform Bidault was de bijeenkomst bedoeld om de conferentie van 16 maart van de 16 landen naar concrete beslissingen te leiden.
Aan de orde kwam o.a. een memorandum van Mansholt (bijgevoegd). Hierop werd nogal aarzelend gereageerd. Mansholt meent dat Beyen langs diplomatieke weg bij de ministers van Buitenlandse Zaken moet duidelijk maken dat het voor een economische integratie, zoals in Rome voorgesteld het uiterst bedenkelijk is als de ministers van Landbouw zich hieraan trachten te onttrekken. Juist voor een gemeenschappelijke markt is de agrarische sector van eminent belang.
Zie ook