Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00500
26-03-1953
Samenvatting
Verslag van de ministersconferentie terzake van de organisatie der agrarische markten, te Parijs 16-21 maart 1953.
Aanwezig waren alle OEES-landen, m.u.v. Ijsland, en ook Spanje. Er was sprake van een groot verschil van inzicht t.a.v. de benaderingswijze. De Franse, Duitse en Italiaanse delegaties, gesteund door de Belgische, achtten een productsgewijze benadering de enig aanvaardbare. De Nederlandse en Engelse delegatie wensten echter eerst een beslissing over de institutionele opzet: supranationaal v.s. intergouvernementeel. Uiteindelijk werd als compromis een interimwerkgroep gevormd die voorstellen moet gaan doen over de wijze van organisatie der Europese markten en de wijze van unificatie.
Bijgevoegd drie verklaringen van Mansholt van 17, 19 en 20 maart en de eindresolutie van 20 maart.