Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00506
06-08-1954
Actoren
Brief
Samenvatting
De KSG-overeenkomst betreffende de totstandkoming van een vrije arbeidsmarkt.
De vergadering van de Bijzondere Raad van Ministers van de EGKS op 27 juli heeft niet tot overeenstemming geleid inzake een te sluiten overeenkomst over de totstandkoming van een vrije arbeidsmarkt in de EGKS-landen voor bepaalde categoriƫn werknemers in de mijn- en staalindustrie. Suurhoff had zich op het standpunt gesteld dat bij integratie van een gedeelte van een deel van de Europese arbeidsmarkt geen belemmeringen dienen te gelden, die men nationaal ook niet kent. Alleen Italiƫ steunde Nederland bij zijn pleidooi voor vrijmaking. Nederland heeft verklaard, dat de Nederlandse regering art. 11 van de overeenkomst onjuist blijft achten en dat in het Kabinet de vraag aan de orde zou komen over Nederland de overeenkomst zou kunnen aanvaarden. Suurhoff eindigt zijn brief met de opvatting dat Nederland ondanks art. 11 de overeenkomst zal aanvaarden.