Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00509
06-01-1955
Actoren
Brief
Samenvatting
Beyen bespreekt de definitieve Franse voorstellen inzake de wapenpool. Hij heeft nog steeds geen idee wat men met het plan beoogt. In een gesprek heeft Mendes France duidelijk gemaakt dat de attractie vooral lag in de controle op de Duitse wapenproductie.
Beyen is kritisch t.a.v het plan maar ziet ook enkele voordelen, zoals standaardisatie, efficiente productie en Europese integratieaspecten.