Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00510
26-01-1955
Samenvatting
Besprekingen inzake de Wapenpool te Parijs.
Tijdens deze besprekingen bleek dat het verzet tegen de Franse voorstellen niet enkel van Nederlandse zijde kwam; integendeel, de Franse delegatie werd geconfronteerd met een nagenoeg unaniem afwijzende houding. Voorts heeft de Franse delegatie het tempo van de besprekingen niet willen forceren.