Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00511
09-02-1955
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Tweede interimverslag omtrent de wapenpool-besprekingen te Parijs.
Tijdens de besprekingen kwam een eensgezindheid t.a.v. de afwijzing van de Franse voorstellen naar voren maar ook wat betreft de richting waarin de samenwerking tussen de zeven moest worden gezocht. Van Engelse zijde werd samenwerking op het gebied van standaardisatie en militaire behoeftedekking voorgestaan en voorts samenwerking op consultatieve basis en niet een zwaar apparaat in WEU-verband. Bij de Duitsers was sprake van groeiende belangstelling voor de NAVO. De Fransen gaan zich steeds meer realiseren dat het resultaat van de besprekingen meer zal gaan in de richting van de jongste Britse voorstellen en dan in de richting die premier Mendès France voor ogen stond.