Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00514
19-11-1954
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Het beleid der Nederlandse regering ten opzichte van de Europese Samenwerking.
Beyen acht de tijd rijp dat de regering zich dieper bezint op de ontwikkelingen rond de Parijse Protocollen (uitbreiding WEU-verdrag) ter bepaling van haar politiek t.o.v. Europese samenwerking. Er bestaat de neiging aan te nemen dat nu een minder snelle, maar gemakkelijker weg naar de Europese samenwerking is ingeslagen, die als voordeel heeft dat ook het VK deelneemt, of dat nu in WEU-verband een supranationale samenwerking kan worden verwezenlijkt.
Beyen meent dat Nederland zich moet blijven verzetten tegen schijnintegratie. W.b. de WEU is de band met het VK het voornaamste belang. Deze unie leent zich niet voor supranationale oplossingen. Surpanationale doelstellingen moeten vooralsnog worden nagestreefd in de KSG. Een gemeenschappelijk Benelux-standpunt moet worden nagestreefd.
Zie ook