Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00515
24-03-1955
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Nota inzake de Europese integratie.
De Nederlandse regering wil het in het voorjaar van 1954 afgebroken overleg over een EPG weer opnemen. Na het vertrek van Mendès France als premier is er weer gelegenheid om initiatieven te nemen. Ook Spaak steunt de gedachte om spoedig na ratificatie van de Parijse Protocollen een vergadering van de KSG-ministers van Buitenlandse Zaken te beleggen.
Beyen meent dat het moment gekomen is waarop de Nederlandse regering zich moet afvragen of zij niet, i.s.m. de andere Beneluxregeringen een positiever en meer principieel standpunt tegenover het integratieprobleem moet innemen. Daarbij moet gestreefd worden naar algemene economische integratie. Hij wil komen met een initiatief dat als Benelux-initiatief in de vergadering van de zes ministers moet worden ingebracht. Na het wegvallen van de EDG moet de taak van de Politieke Gemeenschap zuiver economisch zijn, n.l. het tot stand brengen van een Europese Economische Unie.