Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00517
25-03-1955
Samenvatting
F968. Volgens Fock geeft de nota-Beyen een goed overzicht van de politieke factoren en stromingen die een rol spelen rond de Europese integratie.
Minder overtuigd is hij van de conclusie dat het tijd wordt om in Beneluxverband een positiever en principiëler standpunt in te gaan nemen, die zou kunnen leiden tot een Benelux-stap om de besprekingen weer op gang te brengen. Fock ziet het gevaar dat ook de nieuwe Franse regering geen lang leven is beschoren en dat daarna Mendès France weer zal terugkeren.
Fock meent, alles overziende, dat niet moet worden overgegaan tot het door Beyen beoogde Benelux-initiatief.