Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00523
09-09-1955
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Verslag van de Conferentie der Ministers van Buitenlandse Zaken der zes landen, te Noordwijk op 6 september 1955.
Doel was kennis te nemen van het interim-rapport betreffende de stand van de besprekingen in het Comité-Spaak.
Spaak benadrukte in zijn verslag de actieve rol van de Engelse vertegenwoordigers, hoewel dit nog niet betekent dat de Britse regering bereid zou zijn aan de op te richten organisatie deel te nemen.
Beyen constateerde dat allen zich met het rapport van Spaak konden verenigen. Het comité moet niet gezien worden als een conferentie van regerings-vertegenwoordigers die met elkaar onderhandelen, maar als een studieconferentie, die het de regeringen mogelijk moet maken concrete besluiten te nemen t.a.v de verwezenlijking van een gemeenschappelijke markt.
Zie ook