Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00524
31-10-1955
Samenvatting
Europese integratie; werkzaamheden van de studie-conferentie te Brussel.
De verschillende deelcommissies hebben hun rapporten ingeleverd. De bedoeling is nu om vóór 1 dec aan de regeringen een eindrapport te zenden. Beyen en Luns brengen enkele principiële punten naar voren. A) Kan in de definitieve periode van het tot stand gekomen Gemeenschappelijke Markt de vrijheid van de landen blijven bestaan om in uitzonderlijke omstandigheden en op grond van betalingsbalans-moeilijkheden toevlucht te nemen tot kwantitatieve restricties. Voor het Nederlandse standpunt inzake vrijheid van kapitaalverkeer is een aparte aantekening gemaakt (bijlage 2). B) Nederland heeft zich tezamen met België uitdrukkelijk uitgesproken voor een supranationaal orgaan met beleidsbevoegdheden. Het Nederlandse standpunt is steeds geweest dat we in de samenwerking met het klein Europa van de zes slechts heil zien, indien die samenwerking anders dan intergouvernementeel georganiseerd is.
Tenslotte temperen Beyen en Luns de verwachtingen t.a.v. de opstelling van de Franse regering.