Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00528
28-11-1955
Samenvatting
Toelating buitenlandse arbeidskrachten.
Volgens de ondertekenaars maakt ook de totstandkoming van een gemeenschappelijke arbeidsmarkt deel uit van de inspanningen om een gemeenschappelijke markt tot stand te brengen. Dit betekent het opheffen van nationale beperkende maatregelen, iets waarin Nederland in het koor van West-Europese landen tot dusverre een wat aarzelende houding heeft ingenomen. De brief behandelt vervolgens de internationale organisaties die hierin een rol vervullen:
Het zou een vreemde indruk maken als Nederland nu t.a.v. de toelating van buitenlandse arbeidskrachten een afwijzende politiek zou voeren. Gezien het woningprobleem voelt Nederland zich evenwel genoodzaakt een aangepaste politiek te voeren. De regeling betreft vooral de toelating van Italiaanse werknemers.