Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00531
24-01-1956
Samenvatting
Rapport Commissie voor Atoomenergie.
De Commissie behandelt het rapport van het Spaak-Comité inzake oprichting van Euratom en het in december 1955 gepubliceerde rapport van de OEES.
De commissie onderschrijft de zienswijze van Beyen dat de bijdrage van de OEES weliswaar wordt toegejuict, maar dat de voorkeur wordt gegeven aan supranationale samenwerking in Euratom-verband.