Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00534
15-02-1956
Samenvatting
Vergadering van de Raad van de OEES op ministerieel niveau op 28 en 29 februari te Parijs.
A) Algemene positie en toekomst van de organisatie. Bespreking van de toekomst van de OEES is verstandig. Hoewel de dynamiek van de oprichtingsperiode niet meer aanwezig is, staat het belang van de organisatie voor de Europese economische betrekkingen buiten kijf. De OEES staat aan de basis van het multilaterale betalings- en handelsverkeer in Europa. Zij is bovendien een belangrijk discussieforum voor het bespreken van nationale programma's. Voorts dient benadrukt te worden dat het streven naar inniger samenwerking tussen de zes geen discriminatie t.o.v. de OEES zal inhouden maar eerder de OEES zal versterken.
C) Rapport over samenwerking op het gebied van atoomenergie.
De zes hebben in Brussel als standpunt ingenomen dat zij in de werkzaamheden van de OEES op dit gebied van harte zullen meewerken, doch zullen meedelen dat zij hopen onderling een steviger band te vestigen, uitgaande van de gedachte dat met de OEES een constructieve relatie kan worden gevonden.