Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00536
04-07-1956
Actoren
Brief
Samenvatting
Vergadering van de Raad van de OEES op ministerieel niveau op 17 en 18 juli te Parijs.
I) Landbouwpolitiek. Op 2 en 3 mei hebben de landbouwministers besloten de mogelijkheden van herziening van hun landbouwpolitiek te onderzoeken. Zij zullen regelmatig consulaties houden inzake de landbouwpolitiek. De plaatsvervangers dienen een gedetailleerde studie te maken van bestaande systemen van exporthulp. Voorgesteld wordt de besluiten te formaliseren.
II) De Raad heeft in jan. 1955 m.b.t. liberalisatie een aantal besluiten genomen, waaronder verhoging van de overall liberalisatie tot 90%. Consolidatie van de liberalisatieverplichtingen is van primair belang.
III) In de Speciale Commissie vaoor Atoomenergie tekende zich een tegenstelling af tussen de vertegenwoordigers van de EGKS-landen en de overige OEES-landen m.b.t. de wens van de andere landen voor vergaande samenwerking in OEES-verband. Nederland bracht naar voren dat de werkzaamheden van de OEES en Euratom niet met elkaar in tegenspraak zijn.
Zie ook