Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00543
15-11-1956
Samenvatting
F.1267. Fock meent dat het Frans-Duits compromis, dat in de nota van Homan en Van der Beugel wordt besproken allerminst bevredigend is. Hij meent dat de Fransen de beëidinging van hun uitzonderingsregiem in feite zelf in de hand houden door het criterium van een 'bevredigend niveau' waarop de Franse betalingsbalans en de monetaire reserves zich moeten bevinden. Ook vreest hij dat de Fransen hun uitzonderingsregiem gemakkelijk weer kunnen herinvoeren.
Wat betreft de institutionele opzet heeft hij geen enkele illusie dat het Nederlandse standpunt, verwoord in bijlage II, ingang zal vinden.
De Nederlandse verlangens op landbouwgebied (bijlage VI) zijn volstrekt onhaalbaar. Fock meent dat belandeling van de landbouw in de gemeenschappelijke markt voor Nederland zodanig onaanvaardbaar en schadelijk wordt, dat het een breekpunt kan worden. Wellicht is het beter aansluiting de vinden bij de Free Trade Area-gedachte waar de landbouw geheel wordt buitengehouden.