Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00544
29-11-1956
Samenvatting
De Europese Gemeenschappelijke Markt en de overzeese gebieden der leden-landen.
Al enkele malen heeft de Franse delegatie aangekodigd dit onderwerp op de agenda te plaatsen. Het Frans-Belgische rapport van 16-11 overstijgt de handelspolitieke aspecten. Voorgesteld wordt inschakeling van de overzeese gebieden bij de Gemeenschappelijke Markt en een Europese financiële verantwoordelijkheid voor deze markt en uiteindelijk het scheppen van een Eurafrikaanse Gemeenschappelijke Markt.
Nederland voelt niets voor preferentiële regelingen voor de afzet van overzeese landbouwproducten. Voorts is het de vraag of Nederland voelt voor de vorming van een Eurafrika. De voorgestelde koppeling van een handelspolitiek regiem aan de vorming van een investeringsfonds voor deze gebieden moet worden afgewezen.
Bijlage I bevat een studie van de situatie t.a.v. de Nederlandse overzeese rijksdelen.