Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00547
27-12-1956
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
De instelling van een readaptatiefonds ten behoeve van de gemeenschappelijke markt.
In het rapport-Spaak werd gesproken over hulp aan de arbeiders bij hun noodzakelijke aanpassing aan de economische structuurwijzigingen en veranderingen in de vraag naar arbeidskrachten, die van de instelling van de gemeenschappelijke markt het gevolg zijn. Uit het readaptatiefonds zouden aan de staten 50% van de te maken kosten worden vergoed. Daarbij ging het om 1) de kosten van herscholing en verhuizing van arbeiders, die werkloos worden, 2) hulp aan ondernemingen die in reconversie zijn, zodat zij hun arbeiders konden blijven betalen, 3) hulp aan ondernemingen die zullen moeten verdwijnen.
Nederland kan zich verenigen met het uitgewerkte compromis tussen het Duitse tegenvoorstel en de bezwaren die daartegen o.a. door Nederland werden ingebracht.