Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00550
18-02-1957
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Verslag Raadsvergadering op ministerieel niveau op 12 en 13 februari 1957 te Parijs.
Besloten werd de onderhandelingen over de vorming van een vrijhandelszone zo snel mogelijk te beginnen. Doel is de vorming van een Europese vrijhandelszone, die op multilaterale basis de Europese markt met de andere leden van de OEES associeert. Verder dient bij de onderhandelingen speciale aandacht te worden geschonken aan uitbreiding van de handel in landbouwproducten op non-discriminatoire basis tussen alle OEES-landen. Voor Nederland is het verheugend, dat het principe van uitsluiting van de landbouw uit de vrijhandelszone niet is aanvaard en dat de onderhandelingen op dit en andere punten nog volledig open zijn.
In het verslag (bijlage) wordt behalve op de vrijhandelszone ook de samenwerking m.b.t. nucleaire energie besproken. Hierover werd niet veel vooruitgang geboekt.
Zie ook