Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00551
28-02-1957
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
De Benelux en het verdrag voor de Gemeenschappelijke Markt.
In de laatste fase van de onderhandelingen is de vraag opgeworpen hoe de Gemeenschappelijke Markt zich verhoudt tot de reeds bestaande samenwerking in de douaneunie van de Benelux. De vraag is in hoeverre het gewenst is de samenwerking in de Benelux te handhaven en eventueel vast te leggen in een Unieverdrag en of en zo ja hoe, in het verdrag voor de Gemeenschappelijke Markt voorzien moet worden om de in de Benelux bestaande afspraken veilig te stellen.
Geconcludeerd wordt dat een clausule in dit verdrag noodzakelijk is om de Benelux-samenwerking in stand te houden en te consolideren. Vastgesteld moet worden dat de Beneluxlanden intern de gemeenschappelijke markt voor een groot deel reeds hebben gerealiseerd en van plan zijn op die weg voort te gaan.
Zie ook