Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00557
22-10-1957
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Verslag ministeriële bijeenkomst OEES Parijs 16-18 oktober j.l.
Men is erin geslaagd de onderhandelingen voor de vrijhandelszone procedureel in een bevredigend kader te plaatsen. Bij alle OEES-landen leeft de overtuiging dat de totstandkoming noodzakelijk is. De ervaring heeft geleerd dat het van groot belang is wanneer regeringen zich meermaals in beginsel committeren voordat een project van verstrekkende betekenis tot stand kan komen. Besloten is tot instelling van een intergouvernementeel comité op ministerieel niveau.
Bijlage: verslag.