Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00562
23-12-1948
Actoren
Brief met bijlage(n)
Samenvatting
Aantekening inzake het rapport van het Vijf Mogendheden Studiecomité voor Europese Eenheid.
Op 24 november is het comité in Parijs bijeengekomen, ingevolge het besluit van de Consultatieve Raad van het Verdrag van Brussel. De Nederlandse delegatie bestond oorspronkelijk uit Albarda, Kerstens en Bruins Slot. Kerstens heeft zich teruggetrokken omdat hij vreesde als vertegenwoordiger van de regering wellicht een standpunt moest innemen die hij als federalist niet zou kunnen onderschrijven. In zijn plaats is Serrarens aangezocht.
Op 16 december werd een voorstel besproken voor instelling van een Europese Raad en een Europese Assemblée.
Volgens Stikker is het ontwerp niet vrij te pleiten van vaagheid en laat het een groot aantal praktische problemen onopgelost. Het is voorts dubieus of de voorgestelde Europese organisatie naast het grote aantal bestaande organen van Europese economische en politieke samenwerking van enig nut kan zijn. Nederland kan zich echter niet veroorloven om een duidelijk afwijkend standpunt in te nemen.

Bijgevoegd: Instructie aan de Nederlandse gedelegeerden in het Studie Comité voor Europese Eenheid.