Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00571
12-08-1952
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Naar aanleiding van de ontwerp-resolutie van De Gasperi over een Politieke Gemeenschap met een supranationaal karakter merkt Stikker het volgende op:
1. Het is onjuist de studieopdracht te geven aan de CECA (=EGKS) omdat het statuut daartoe geen ruimte biedt. Dit kan beter worden verleend aan een Assemblée ad-hoc die op korte termijn bijeen kan komen.
2. Stikker verwacht op korte termijn nog geen ratificatie van het EDG-verdrag.
3. Stikker acht het van groot belang dat het Comité van Ministers op zijn minist guidance geeft aan de werkzaamheden van de Assemblée.
4. Hij wijst tenslotte op het belang van grote spoed met de werkzaamheden van de Staatscommissie voor de Politieke Autoriteit.