Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00572
14-08-1952
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Overzicht van de beslissingen genomen op de ministersconferentie van het Schuman-Plan, 23 en 24 juli te Parijs.
Door het gebrek aan leiding door Schuman was het lang onduidelijk welke besluiten er feitelijk waren genomen. (zie ook verslag Stikker 26 juli, S00570). Besluiten o.a.
1) De zetel van de Hoge Autoriteit wordt voorlopig in Luxemburg gevestigd. Het valt te bezien of er unanimiteit bereikt zal worden over een andere plaats.
2) Benoeming leden Hoge Autoriteit en Hof van Justitie.
8) Voorstel De Gasperi inzake opdragen van een studie aan de EGKS-Assemblée zoals genoemd in art. 38 van het EDG-verdrag. Over dit punt zal in september verder worden gepraat.
Zie ook