Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00574
30-08-1952
Actoren
Brief
Samenvatting
Stikker aan Van den Brink over coördinatie van het nationale regeringsbeleid inzake de EGKS.
Harmonisatie van het nationale belang met het belang van de Gemeenschap is een politieke kwestie. De vraag is alleen waar het accent zal liggen. Als men stelt dat het vooral een technisch en commercieel karakter zal dragen, dan geschiedt de behartiging uiteraard via EZ. Voor zover er handelspolitieke en economische betrekkingen in het geding zijn, is de BEB de aangewezen coördinerende instantie. Voor zover de politieke coördinatie aan de orde komt, zal die door BZ behandeld moeten worden.
De vraag is echter wie de correspondentie naar buiten voert. De formulering in de EZ-nota suggereert dat de BEB dit moet doen. Stikker vraagt zich af of dit wel de juiste opzet is.