Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag interdepartementale vergadering inzake de voorbereiding en instelling van een staatscommissie tot bestudering van vraagstukken betreffende de Europese integratie.
Voorzitter Boon begint met een lange voordracht over politieke integratie (bijgevoegd). W. Riphagen verhaalt over de werkzaamheden van de Belgische staatscommissie.
Volgens de ministerraad zal de ambtelijke commissie allereerst tot taak hebben de voorbereiding van het standpunt van de Nederlandse regering t.a.v. de plannen voor politieke integratie van Europa. Voorts zal zij de instelling van de Staatscommissie voorbereiden.
Voor het vlotte verloop van de werkzaamheden worden commissies ingesteld voor economische en monetaire aangelegenheden, sociale aangelegenheden en defensie.
Voorts wordt een ad hoc commissie ingesteld die zich moet bezighouden met de definiƫring van het begrip 'politieke autoriteit' en de vraag in hoeverre deelneming aan de vorming van de politieke autoriteit afhankelijk wordt gesteld van verdere ontwikkeling van de economische integratie.