Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00578
19-09-1952
Samenvatting
Enige tijd geleden is een interdepartementale commissie ingesteld , die tot taak zou hebben om de intstelling van een staatscommissie ter bestudering van de Europese integratie voor te bereiden, en in afwachting daarvan studie te verrichten. Uit deze commissie werd een ad-hoc commissie gevormd. Tijdens de discussies werd duidelijk dat behandeling van de ingewikkelde materie niet wel doenlijk is. Daarom is een kleine commissie gewenst, waarvan de leiding zou kunnen worden toevertrouwd aan Van Kleffens.