Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00580
06-12-1952
Actoren
Brief
Samenvatting
Samkalden aan Beyen.
Terwijl de Adviescommissie EPG sprak over het Nederlandse memorandum, kwam in Parijs het Interimrapport van Benvenuti naar buiten. Hierin komt een passage voor die voor de Nederlandse regering weinig aantrekkelijk is. Nederland moet terstond zijn standpunt kenbaar maken om het belang van economische integratie te onderstrepen.
De gang van zaken in Parijs is weinig bevredigend. Zou de Nederlandse regering zich t.z.t genoopt zien af te zien van deelname aan de EPG, dan dient die beslissing internationaal begrepen te worden en te steunen op reeds bekende feiten.