Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Aantekening betreffende de door de Commission Constitutionelle ontworpen constructie voor een EPG.
Voorshands zal de EPG nog geen eigen competentieveld krijgen, hoogstens bevoegdheden op het terrein van andere Europese organen. IN het verdrag wordt alleen gedacht aan geleidelijke incorporatie van de doelgemeenschappen. Economische integratie wordt slechts opgenomen in een afzonderlijk protocol. Voor Nederland is voorgenomen verdere integratie een voorwaarde voor herziening van de verdragen van KSG en EDG, die hun incorporatie mogelijk moet maken.
Wat betreft de institutionele regelingen is er bezwaar tegen rechtstreekse verkiezingen van de Europese volksvertegenwoordiging, tegen de vrijheid van de president van de Uitvoerende Raad om zijn zes raadslieden te kiezen