Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
REA no. 647. Het plan van de Raad van Europa voor een Low Tariff Club.
Op 6-12-1951 nam de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa een resolutie aan om te komen tot oplossing van het tarievenprobleem in Europa. Als eerste stap naar een douaneunie moeten de Europese landen algemene plafonds gaan stellen voor hun invoerrechten. Hiermee circuleren nu drie plannen: het Nederlandse plan voor een Europese douaneunie, het Straatsburgse plan voor een Low Tariff Club en een Frans plan voor algemene verlaging van de tarieven.
Geadviseerd wordt het einde van de discussies over de plannen af te wacghten De Nederlandse vertegenwoordiger zou er desnoods mee akkoord kunnen gaan dat uitvoering wordt gegeven aan punt 5 van de resolutie van 6-12-1951, zodat wordt overgegaan tot de studie van de gevolgen van de voorgestelde verlaging der tarieven voor de verschillende landen.